Swoboda, P. (2021) „Minister Koordynator do spraw Służb Specjalnych w Polsce w latach 1997 – 2020. Cywilna kontrola czy polityczna ingerencja? ”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 7(1). doi: 10.34739/dsd.2021.01.08.