Novozhiilova, N. (2018) „Practice and problems of teaching bilingual audience”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 4(1), s. 60–69. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/249 (Udostępniono: 30 wrzesień 2023).