Szydlik, A. (2017) „Karnoprawny aspekt przestępstw przeciwko obronności i bezpieczeństwu”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 3(2), s. 178–188. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/232 (Udostępniono: 22 czerwiec 2024).