Siemiątkowski, J. (2017) „Obronność Polski w myśl środowisk republikańskich w świetle publicystyki pism "Rzeczy Wspólne" i «Nowa Konfederacja»”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 3(2), s. 161–177. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/228 (Udostępniono: 26 maj 2024).