Smaga, D. . (2017) „Specyfika zadań Straży Granicznej i służby celnej jako formacji zwalczających terroryzm”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 3(2), s. 151–160. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/225 (Udostępniono: 17 czerwiec 2024).