Nowak, P. . (2017) „«Ład Postlizboński» w Europie”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 3(2), s. 100–111. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/222 (Udostępniono: 30 wrzesień 2023).