Niczyporuk-Chudecka, I. (2017) „Instytucja Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych w ramach stanu wojennego - historia i współczesność”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 3(2), s. 88–99. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/221 (Udostępniono: 17 czerwiec 2024).