Kanar, M. . (2017) „Poczucie bezpieczeństwa wśród społeczeństwa w Polsce. Zmiany na przestrzeni lat 2002-2014”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 3(2), s. 70–87. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/220 (Udostępniono: 25 maj 2024).