Jarnicki, D. (2017) „Przewartościowania i adaptacje. Epilog nordyckiej bezaliansowości?”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 3(2), s. 51–69. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/219 (Udostępniono: 15 czerwiec 2024).