Bartosik, Łukasz . (2017) „Prawo do posiadania i noszenia broni w II Poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki - ujęcie oryginalistyczne”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 3(2), s. 27–42. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/217 (Udostępniono: 15 czerwiec 2024).