Wierzbicki, M. . (2017) „Miejsce Policji w życiu społecznym”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 3(1), s. 145–157. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/212 (Udostępniono: 26 maj 2024).