Stempień, M. (2017) „Dzihadyzm a tworzenie quasi-państw. Funkcjonowanie «państw dżihadystycznych» w przestrzeni międzynarodowej - studium porównawcze”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 3(1), s. 134–144. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/211 (Udostępniono: 22 lipiec 2024).