Smaga, D. . i Mazurek, M. . (2017) „Specyfika zadań polskiej Policji wobec terroryzmu”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 3(1), s. 122–133. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/210 (Udostępniono: 30 wrzesień 2023).