Liśniewska, H. (2017) „Odzyskiwanie izolowanego personelu - nowy kierunek w Siłach Zbrojnych RP?”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 3(1), s. 113–121. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/209 (Udostępniono: 30 maj 2024).