Krzemińska, A. . (2017) „System opieki nad weteranami w Republice Estońskiej”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 3(1), s. 96–112. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/208 (Udostępniono: 17 czerwiec 2024).