Kalinowska, D. . (2017) „Edukacja prewencyjna z wykorzystaniem elementów arteterapii realizowana przez Komendę Powiatową Policji w Garwolinie”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 3(1), s. 85–93. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/207 (Udostępniono: 21 wrzesień 2023).