Makštutis, A. i Makštutytė, L. (2017) „The optimization of human resources: trends of national security”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 3(1), s. 22–38. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/200 (Udostępniono: 20 czerwiec 2024).