Lewandowski, M. (2019) „Bezpieczeństwo energetyczne w problematyce bezpieczeństwa narodowego”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 5(1), s. 168–185. doi: 10.34739/dsd.2019.01.13.