Kamiński, M. A. (2019) „Służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze w strukturze organów państwa Republiki Estonii”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 5(1), s. 121–134. doi: 10.34739/dsd.2019.01.09.