Vasilyev, A. . i Vasilyeva, O. (2023) „Etyczne i prawne aspekty robotyki: perspektywa europejska”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 5(1), s. 113–120. doi: 10.34739/dsd.2019.01.08.