Pawlikowicz, L. (2023) „Rola samolotów bojowych sił powietrzno-kosmicznych Federacji Rosyjskiej podczas pierwszych trzech tygodni interwencji wojskowej w Syrii w 2015 roku”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 5(1), s. 47–56. doi: 10.34739/dsd.2019.01.04.