Vilks, A. i Kipāne , A. (2020) „Korupcja przeszkodą w walce z narkotykami ”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 5(2), s. 166–180. doi: 10.34739/dsd.2019.02.10.