Kądziołka, K. (2016) „Przestrzenne zróżnicowanie zagrożenia przestępczością w Polsce”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2(2). Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/150 (Udostępniono: 19 maj 2024).