Wawrzyniak, M. (2016) „Prywatyzacja sektora bezpieczeństwa militarnego”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2(1). Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/147 (Udostępniono: 22 czerwiec 2024).