Pikuleva, I. (2016) „Sovereign bankruptcy”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2(1). Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/144 (Udostępniono: 20 czerwiec 2024).