Kos, O., Sienkiewicz-Kaya, H. i Zakrzewska, S. (2016) „Patriotism in the face of modern threats”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2(1). Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/143 (Udostępniono: 13 lipiec 2024).