Makowska, J. (2016) „Rola zarządzania kryzysowego w systemie zarządzania bezpieczeństwem narodowym”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2(1). Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/142 (Udostępniono: 17 czerwiec 2024).