Lasota, A. (2016) „Służba kobiet w policji Republiki Słowenii jako przejaw feminizacji formacji policyjnych państw Unii Europejskiej”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2(1). Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/141 (Udostępniono: 25 maj 2024).