Jarnicki, D. (2016) „Mocarstwowe przebudzenie Kremla w możliwych konfiguracjach nowego ładu międzynarodowego”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2(1). Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/140 (Udostępniono: 27 wrzesień 2023).