Czubaj, A. . (2016) „Miejsce jednostki we współczesnym pojmowaniu bezpieczeństwa”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2(1). Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/139 (Udostępniono: 15 czerwiec 2024).