Brzezińska, D. (2016) „Problematyka regulacji «narzędzi hackerskich» w polskim kodeksie karnym”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2(1). Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/138 (Udostępniono: 17 czerwiec 2024).