Setov, N. (2016) „Security problem in neoclassical realism”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2(1). Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/133 (Udostępniono: 17 czerwiec 2024).