Leśniewski, K. (2015) „Nagranie prywatne jako dowód w sprawie karnej w świetle nowelizacji k.p.k”., De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2(1). Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/106 (Udostępniono: 16 czerwiec 2024).