Biardzka, E. . i Daniluk, S. . (2015) „Zjawisko terroryzmu jako element kształtujący miejską przestrzeń publiczną”, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2(1). Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/102 (Udostępniono: 19 czerwiec 2024).