Żuk, Jadwiga. 2015. „Zagrożenie Wykluczeniem Cyfrowym Jako Element bezpieczeństwa Osobistego Polaków”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 1 (1). https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/96.