Zulczyk, Mateusz. 2015. „Zjawisko Islamskiego Terroryzmu samobójczego Kobiet”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 1 (1). https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/95.