Rudnicka, Magdalena. 2015. „Struktura Demograficzna I społeczno-Zawodowa mniejszości ukraińskiej W Polsce ”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 1 (1). https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/94.