Niewiada, Olga. 2015. „Katalog Zbrodni Wojennych W świetle Statutu Stałego Międzynarodowego Trybunału Karnego”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 1 (1). https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/92.