Florczak, Agnieszka. 2015. „Mechanizmy I Problemy Psychosfery I Somatosfery bezpieczeństwa Zdrowotnego”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 1 (1). https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/88.