Ciołek, Łukasz, i Justyna Przychodzień. 2015. „Ewolucja Instytucji Koncesji W Prawie Polskim Po 1988 Roku ”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 1 (1). https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/87.