Charymska, Ewa. 2015. „Zabytki I dzieła Sztuki, Jako Przedmioty Ochrony ”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 1 (1). https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/86.