Mrozek, Jacek. (2023) 2023. „Charakterystyka bezpieczeństwa Religijnego W Republice Słowackiej”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 9 (1):175-88. https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.13.