Hernacka-Janikowska, Anna. (2023) 2023. „Nowelizacja Art. 258 Kodeksu Karnego W świetle Dynamiki Zjawiska przestępczości Zorganizowanej”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 9 (1):123-35. https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.10.