Cvetkova, Irina. 2023. „Problem upadłości W Krajach UE We współczesnych Warunkach”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 9 (1):73-94. https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.06.