Rutkowska, Patrycja. 2018. „Wokół rozważań Nad międzynarodowym Systemem Ochrony dóbr Kultury W Konfliktach Zbrojnych”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 4 (2):158-73. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/269.