Śliwińska, Aleksandra. 2018. „Zagrożenia Dla Lotnictwa Cywilnego”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 4 (1):207-18. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/258.