Piontek, Łukasz. 2018. „Zapobieganie I Zwalczanie Handlu Ludźmi Przez Policję I Straż Graniczną Na Terytorium RP”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 4 (1):193-206. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/257.