Pieróg, Iwona. 2018. „Rola Sił Zbrojnych W Procesie Budowania Pokoju - Casus Bośni I Hercegowiny”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 4 (1):178-92. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/256.