Jasiński, Damian. 2018. „Modernizacja Techniczna W Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej I W Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej - Wybrane Zagadnienia”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 4 (1):164-77. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/255.