Sadłowska-Wrzesińska, Joanna. 2018. „Bezpieczeństwo Jako Stan umysłu, Nie Systemu. O Potrzebie kształtowania Bezpiecznych Zachowań W środowisku Pracy”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 4 (1):146-63. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/254.